Badania marketingowe i rynku. Badania dla firm.

Badania dla firm.

Rozwiązania dla klientów biznesowych.

Rynek jest przesycony konkurencyjnymi produktami i usługami, aby zaistnieć trzeba się wyróżniać. Badania dla firm są cennym źródłem informacji. Dzięki wiedzy jaką uzyskujemy z przeprowadzonych badań możemy usprawnić naszą firmę, zwiększyć jej obroty oraz wyprzedzić konkurencję. Realizujemy badania dla klientów biznesowych w zakresie CI, zachowań konsumenckich, jakości obsługi i satysfakcji. W naszej ofercie są także badania marki oraz segmentacji rynku.

Corporate Identity - Audyty całościowej identyfikacji przedsiębiorstwa

Badanie polegające na określeniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, wizerunku firmy, zarówno wśród jej pracowników, osób z bliskiego otoczenia, partnerów biznesowych jak i wśród jej konkurencji. Badaniu podlegają:

 • osoby tworzące przedsiębiorstwo, kontrahenci, klienci
 • elementy składające się na system identyfikacji firmy tj. materiały będące nośnikami dotychczasowego wizerunku
 • elementy składające się na identyfikację konkurencji oraz materiały wtórne tj. publikacje artykuły prasowe, raporty, zestawienia, które dostarczają dodatkowych danych.

Badanie zachowań konsumenckich

Badanie polegające na identyfikacji nawyków, postaw i zachowań związanych z podejmowaniem decyzji nabywczych oraz ich motywów. Celem jest określenie dlaczego dana grupa konsumentów sięga po określony produkt/usługę. Badanie pozwala na określenie cech społeczno-demograficznych konsumentów danego produktu. Uzyskane wyniki z badania pozwalają na trafne dostosowanie strategii marketingowej do zidentyfikowanej i scharakteryzowanej w badaniu grupy konsumenckiej. Pozwala to na skierowanie przekazu reklamowego do określonej grupy konsumenckiej, tak by przekaz ten był skuteczny i wpłynął na zwiększenie zapotrzebowania na ten właśnie produkt.

Badanie jakości obsługi - audyty tajemniczego klienta

Badanie ma na celu podniesienie jakości obsługi poprzez sprawdzanie stopnia przestrzegania standardów obsługi, a następnie podjęcie działań zmierzających do poprawy tego stanu. Może służyć, również, jako pierwszy etap dla stworzenia standardów obsługi. Badanie polega na ukrytej obserwacji przez obiektywnych audytorów. Może mieć formę audytu bezpośredniego jak i telefonicznego.

Ocenie podlega nie tylko jakość komunikacji personelu z klientem, ale także jej sprawność i jasność. Zastosowanie metody tajemniczego klienta jest bardzo szerokie, wszelkie obszary w których występuje kontakt osoby obsługującej z osobą obsługiwaną:

 • usługi bankowe, telefoniczne, restauracje, sklepy, sieci handlowe, apteki, hotele
 • infolinie, BOK, helpdesk.

Do badanych tą metodą kanałów obsługi zaliczamy:

 • telefon,
 • pocztę,
 • pocztę elektroniczną itp.

Badanie satysfakcji

Badanie przeprowadzane jest wśród klientów Państwa firmy, konsumentów Państwa produktu/usługi. Ma na celu określenie stopnia zadowolenia klienta z usługi. Poprzez bezpośrednie bądź telefoniczne wywiady z konsumentem jesteśmy w stanie w krótkim czasie określić jakie są słabe i mocne strony produktu/usługi w oczach klienta oraz wyznaczyć obszary, które wymagają ulepszenia. Podczas badania uzyskujemy informacje jaki jest wizerunek firmy/produktu/usługi w oczach klientów. Dowiadujemy się czy klient jest zadowolony z usługi/produktu i czy skorzysta ponownie z Państwa firmy.

Badanie marki

Wizerunek marki to podstawowy element określający strategię marketingową. Dzięki zastosowaniu kompilacji kilku technik badawczych ukazujemy jak postrzegana jest marka. Określamy jaki jest jej wizerunek oraz stopień znajomości marki. W badaniu ważne jest odniesienie wizerunku marki do marek konkurencyjnych. Oceniamy zgodność wizerunku postrzeganego do wizerunku założonego.

Badamy zmienne charakteryzujące ją:

 • adekwatność,
 • cenę,
 • jakość,
 • odrębność,
 • powszechność,
 • rozpoznawalność.

Zestawienie powyższych zmiennych i określenie wizerunku marki daje przewagę konkurencyjną i pozwala na dostosowanie strategii marketingowej do oczekiwań rynku.

Segmentacja rynku

Celem badania jest podział rynku ze względu na rodzaj konsumentów danego produktu/usługi. Określenie jednorodnych grup docelowych, grup nabywców z uwzględnieniem określonych kryteriów socjo-demograficznych, które przekładają się na określone zachowania konsumenckie. Określenie segmentu klientów danego produkty pozwala na kierowanie działań marketingowych bezpośrednio do grupy docelowej, co zwiększa szanse na podjęcie trafnych decyzji rynkowych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Predykator

Firma badawcza realizująca badania dla firm oraz instytucji publicznych i społecznych w szerokim zakresie. Przeprowadzająca także audyty użyteczności stron www.

Badania

Dla firm
Rozwiązania dla biznesu

Dla instytucji
Instytucje publiczne i społeczne

Audyt stron
Badania użyteczności stron www

Szybki kontakt

Dotrzemy wszędzie

+48 663-418-014