Badania społeczne.
  • Predykator /
  • Badania dla instytucji publicznych i społecznych

Badania dla instytucji publicznych i społecznych.

Rozwiązania dla gmin, urzędów, fundacji.

Ściśle współpracujemy z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi. Doskonale rozumiemy Państwa potrzeby oraz możliwości. W naszej ofercie, dla instytucji, znajdą Państwo propozycje badań, które pomogą zdiagnozować problemy społeczne oraz tworzyć strategię ich rozwiązywania. Tworzymy diagnozy problemów osób niepełnosprawnych oraz społeczności loklanej. Badamy stopień realizacji przyjętych założeń, tzn. ewaluację.

Diagnoza problemów społecznych

Problem uzależnień, zjawisko przemocy, cyber-przemoc to niektóre z problemów społecznych. Badanie ma na celu zdiagnozowanie występowania danego zjawiska na określonym obszarze. Badanie ma służyć poznaniu problemów określonych zbiorowości, np.: mieszkańców określonego terenu, województwa, miasta, dzielnicy, osiedla, uczniów danej szkoły.

Pozwala na poznanie problemów z jakimi spotykają się mieszkańcy danego terenu, określenie ich postaw, zachowań, nastrojów i zjawisk, jakie w danej zbiorowości występują. Obszary i problemy społeczne, jakie obejmuje badanie: problem uzależnienia od alkoholu, problem uzależnienia od środków psychoaktywnych, zjawisko występowania przemocy, problemy osób niepełnosprawnych, inne problemy społeczne.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Przygotowujemy dla naszych Klientów strategię rozwiązywania problemów społecznych, poprzedzoną wnikliwą analizą problemów na wielu płaszczyznach i w wielu obszarach. Zaproponowane przez nas rozwiązania problemów społecznych są trafne i dostosowane do możliwości ich realizacji, przez Klienta.

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych

Badanie polegające na identyfikacji problemów osób niepełnosprawnych. Pozwala na określenie stopnia trafności, oferowanych tym osobom, usług rehabilitacyjnych oraz ich dostępności. Ułatwia skutecznie dysponowanie dostępnymi środkami.

Dignoza problemów społeczności lokalnych

Badanie pozwalające na identyfikację problemów społeczności lokalnych, np.: mieszkańców określonych dzielnic, osiedli. Pozwala na określenie stopnia zadowolenia z zamieszkiwania, wskazuje główne problemy mieszkańców, stopień występowania zjawisk patologicznych.

Ewaluacja

Badanie mające na celu sprawdzenie stopnia realizacji przyjętych wcześniej założeń. Stosowane głównie dla oceny podejmowanych działań. Celem badania jest ocena działań, a w konsekwencji takie ich usprawnienie by założony plan był zrealizowany zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Predykator

Firma badawcza realizująca badania dla firm oraz instytucji publicznych i społecznych w szerokim zakresie. Przeprowadzająca także audyty użyteczności stron www.

Badania

Dla firm
Rozwiązania dla biznesu

Dla instytucji
Instytucje publiczne i społeczne

Audyt stron
Badania użyteczności stron www

Szybki kontakt

Dotrzemy wszędzie

+48 663-418-014